<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม <<
 
   
 
  เกียรติคุณ
  บุคลากร
  นักเรียน
  เพลงมาร์ชโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  โครงการต้นแบบศูนย์ฯ
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
 
 

 

 

 

 
   
 

 
 

 
   
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
 
 
เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงอาหารของโรงเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศโรงเรียนฯ
 ใบเสนอการประมูล
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

นายณรัฐนันทน์ ทะระมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น.ส.สิริญาดา กิตติรัตนทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
   
 
 
   
 
--------------------

   ครูไทย
   กบข.
   สมศ.
   ครูเชียงราย
   สกสค.
   กรมบัญชีกลาง
   กรมสรรพากร
 
   
 
 
 

 

 
 
     
 

 
 
  ( รางวัลจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง )
 
     
 


 
       
 
 
 
 

 
           
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง Parts Of
Speech

นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง คำไวพจน์
นางพรรณงาม มานพภาพ
           
Challenge Game "เกมสร้างสรรค์สำหรับคนพันธุ์ X"
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เซลล์พืช  ::: นางสุรางค์  ชาวคำเขต
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานชาดก  ::: นางณัชริน  สิทธิตัน
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พูห์กับผองเพื่อนตะลุยทฤษฎีบทพีทาโกรัส ::: นางสาวนริศรา โกเสนตอ
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้ระดับภาษา ::: นางข้องจิต  ภิรมย์พันธ์นุกุล
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ::: นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
บทเรียนออนไลน์ "โลกสวยด้วยมือเรา" ::: นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "ค่านิยม ๑๒ ประการ" (dnl)::: โครงงานคอมฯ
ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม e-Book (DNL Reader)
เพื่ออ่านสื่อฯ บนอินเทอร์เน็ต
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
   
 

 
     
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐   โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
 
::: Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com :::
 
Update : September 20, 2023