<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม <<
 

เพลงมาร์ชโรงเรียน


 
       โรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์ ชื่อไพเราะเป็นถิ่นฐานตำนานยิ่งใหญ่ ทรนงมั่นคงเนิ่นนานห่างไกล จากเด็กน้อยเยาว์วัยเติบใหญ่พัฒนา
เรียนดีกีฬาเด่นและเคร่งวินัย ภาคภูมิใจสถาบันแห่งการศึกษา สร้างมาถูกยุคลูกหลานเติบโตมา หากรู้คุณค่าแห่งปัญญาโรงเรียนของเรา
     ธงเขียวเหลืองครองหัวใจในจิตวิญญาณ สัญลักษณ์ยาวนานสืบสานพงศ์เผ่า รักพวกพ้องพี่น้องแม่คำของเรา มุ่งขัดเกลาเหล่าเยาวชนคนสำคัญ ครูอาจารย์สืบสานงานยิ่งใหญ่ เรารวมใจชุมชนมาสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่งการศึกษาร่วมกัน ต่างมีความมุ่งมั่นร่วมกันหนึ่งน้ำใจเดียว (ซ้ำ**)
 
  
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com