<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
-: ฝ่ายงานวิชาการ :-
 
   
   
   
 

น.ส.สิริญาดา กิตติรัตนทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
           
   
 

นางสาวนริศรา  โกแสนตอ
หัวหน้าวิชาการมัธยมศึกษาฯ
 
 

นายพชรวรรษ จอมมโนนเขวา
หัวหน้าวิชาการประถมฯ
 
   
           
 
 

นางณัชริน สิทธิตัน
วิชาการมัธยมฯ
 
 

นางทิพวรรณ อิ่่นแก้ว
วิชาการประถมฯ
 
 

นางสาวศิริพร คำพงษ์
วิชาการปฐมวัย
 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ นานา
วิชาการเด็กพิเศษ
 
 
           
 
 

นายวันมงคล กุณา
วิชาการมัธยมฯ
 
 

นางอรยา สุขมาก
บรรณารักษ์ห้องสมุด
 
 

นางสาวนิจจารีย์ โพธิกัน
บรรณารักษ์ห้องสมุด
 
 


นางนิตยา  มูลประเสริฐ
วิชาการปฐมวัย

 
 
           
 
 


นางสาวกิตติวรา  ชัยโย
วิชาการภาษาจีน

 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com